2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

  • სალექციო პერიოდი 19 მარტი - 9 აგვისტო