დანართი N2

დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი

პრაქტიკოსი ექთნის მე-5  დონის პროფესიული პროგრამის განმახორციელებლები:

 

ადამიანური რესურსები

 

      მოდულის განმახორციელებელი მასწავლებლები

 

        მოდულის    დასახელება

 

        ლელა  წაქაძე

        ეკა გუმბერიძე

 

           ინფექციის კონტროლი

      
        ნინო ფანცულაია

 

           სწავლების პრინციპები  საექთნო საქმეში

       სალომე აბაშიძე

       ია მანჯავიძე

 

           საექთნო პროცესის მართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა

 

       ია მანჯავიძე

       თამარ კომლაძე

 

           ავადმყოფის მოვლა

 

 

        არჩილ მარშანია

 

            პირველადი გადაუდებელი  დახმარება

 

       თამარ დაუსი

       მაკა მუშკუდიანი

 

            საექთნო პროცედურები  და მანიპულაციები

 

       სალომე აბაშიძე

 

             ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში

 

       თამარ დაუსი

 

             კვება და დიეტა

 

       ნინო ფანცულაია

       თინათინ ბედუკაძე

       ქეთევან ცინცაძე

 

             კომუნიკაცია

 

        ლევან ჩუბინიძე

        ქეთევან ცინცაძე

 

             საინფორმაციო ტექნოლოგიები

 

         ეკა აბჟანდაძე

 

             პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები

 

        ნინო ღონღაძე

        ელისო სარავა

        მადონა ქავთარაძე

 

                 
             უცხო ენა

 

 

        ეკა აბჟანდაძე

        თამარ დაუსი

 

             სამედიცინო ტერმინოლოგია და სამედიცინო დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში    

        ანა ცისკარიშვილი

 

              რაოდენებრივი    წიგნიერება

 

 

        ნინო გიორგაძე

 

               მეწარმეობა

 

        ნინო გიორგაძე

 

               გაცნობითი პრაქტიკა

 

       სალომე აბაშიძე

       ია მანჯავიძე

 

               პაციენტის ფიზიკური შეფასება