ღია კარის დღე საექთნო კოლეჯში


  • 26-აგვ-2016

27 აგვისტოს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში ღია კარის დღე გაიმართა. ღია კარის დღე მიზნად ისახავდა ექთნის როლის, სწავლის სპეციფიკის, პერსპექტივების და დაფინანსების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას დაინტერესებული პირებისთვის. დამსწრე საზოგადოებას საშუალება მიეცა დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის და საექთნო კოლეჯის დამფუძნებელისთვის ბ. დიმიტრი ტვილდიანისთვის. მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ დაათვალიერებინათ კოლეჯი - აუდიტორიები, მანიპულაციის ოთახები და ა.შ.