მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამამ სტარტი თბილისის N139-ე საჯარო სკოლაში აიღო.


  • 04-ოქტ-2018

მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამამ სტარტი თბილისის N139-ე საჯარო სკოლაში აიღო.
თემა: ხელის ჰიგიენა. 
სწორი და ზედმიწევნითი შესრულება = წამახალოსებელ სერტიფიკატსა და სიმბოლურ პრიზს! 
ვავითარებთ სკოლის მოსწავლეებში ექთნის პროფესიის არსისა და მისი საფუძვლების გაგებას.