2018 წლის 24-25 ოქტომბერს დ.ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯში პროფესიულ კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა მაკო ჯაოშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.


  • 26-ოქტ-2018

2018 წლის 24-25 ოქტომბერს DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი, პროფესიულ კვალიფიკაციის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, კონსულტირებისა და მხარდაჭერის სპეციალისტმა მაკო ჯაოშვილმა, განახორციელა სამუშაო ვიზიტი.

ექსპერტმა შეისწავლა და შეაფასა კოლეჯის მიმდინარე საქმიანობა და დაესწრო კომუნიკაციის ლექციას. ასევე გაესაუბრა პედაგოგებს, სტუდენტებსა და კოლეჯის ადმინისტრაციას.

ლექცია წაიკითხა ნინო ფანცულაიამ (პროფესიული მასწავლებელი).