ღია კარის დღე დ. ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საექთნო კოლეჯში.


  • 23-იან-2016

- კოლეჯის ადმინისტრაციამ მომავალ სტუდენტებს დაათვალიერებინა კოლეჯის ტერიტორია. მათ შორის მათთვის ყველაზე საინტერესო მულაჟების ოთახი სადაც ისინი თეორიულად მიღებულ ცოდნას პრაქტიკულად განახორციელებენ მანამ სანამ რეალურ პაციენტთან შეხებას შეძლებენ.

- კოლეჯის ადმინისტრაციამ ასევე წარადგინა დაფინანსების სისტემა, სწავლების მეთოდიკა და განრიგი, სწავლის დასრულების შემდეგ მათი პერსპექტივები და ა.შ.