ღია კარის დღე საექთნო კოლეჯში


  • 06-თებ-2016

- კოლეჯის ადმინისტრაციამ მომავალ სტუდენტებს დაათვალიერებინა კოლეჯის ტერიტორია. მათ შორის მათთვის ყველაზე საინტერესო მულაჟების ოთახი სადაც ისინი თეორიულად მირებულ ცოდნას პრაქტიკულად განახორციელებენ მანამ სანამ რეალურ პაციენტთან შეხებას შეძლებენ.

- კოლეჯის ადმინისტრაციამ ასევე წარადგინა დაფინანსების სისტემა, სწავლების მეთოდიკა და განრიგი, სწავლის დასრულების შემდეგ მათი პერსპექტივები და ა.შ.